Barion Pixel
   +36 20 537 50 70   \/     info@hasznaltszoftver.eu   \/ 
    \/      \/ 
 \/ 
x
x
 \/ 
x

    \/ 

Adatvédelmi szabályzat

A Vállalkozás (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok és személyiségi jogok tiszteletben tartásáért, valamint az adatok biztonságos kezeléséért, így azokat kiemelten fontosnak tartja. Az Adatkezelő adatvédelmi szabályzatát és annak irányelveit a GDPR - EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.) határozza meg.

A www.hasznaltszoftver.eu honlap használatával a látogató elfogadja a jelen adatvédelmi irányelveket, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatvédelmi irányelvekkel összhangban kezeli az Adatkezelő. A honlap látogatása során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk a felhasználóról, amelyeket a látogató önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek.

Adatvédelmi irányelveink alapján az Adatkezelő a honlapján a látogatás, böngészés folyamán nem gyűjt személyes adatokat kizárólag abban az esetben, amennyiben a honlap látogatója (Felhasználó) mint az adatvédelem érintettje azt önkéntesen adja meg kapcsolatfelvétel, regisztráció, online vásárlás vagy kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele céljából.

Az Adatkezelő

A weboldal neve: HASZNALTSZOFTVER

Weboldal elérhetősége: www.hasznaltszoftver.eu

Levelezési e-mail cím: info@hasznaltszoftver.eu

Az Adatkezelő székhelye: HU 1092 Budapest, Erkel u. 13/A

Az Adatkezelő levelezési címe:  HU 1092 Budapest, Erkel u. 13/A

Üzemeltető neve:  Ötletes Megoldások Kft.

Adószám: 25158746-2-43

Közösségi adószám: HU25158746

Cégjegyzékszám: 01-09-203238

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A cég Statisztikai számjele: 25158746-8211-113-01

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 10903/2019

Telefonszám: +36 20 537 5070

Együttes Adatkezelők

A webáruház neve: HASZNALTSZOFTVER

Weboldal elérhetősége: www.hasznaltszoftver.eu

Levelezési e-mail cím: info@hasznaltszoftver.eu

Az Üzemeltető székhelye: HU 1092 Budapest, Erkel u.13/A

Az Üzemeltető levelezési címe:  HU 1092 Budapest, Erkel u.13/A

Üzemeltető neve:  Ötletes Megoldások Kft.

Adószám: 25158746-2-43

Közösségi adószám: HU25158746

Cégjegyzékszám: 01-09-203238

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A cég Statisztikai számjele: 25158746-8211-113-01

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 10903/2019

Telefonszám: +36 20 537 5070

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

NAIH címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Honlap címe: www.naih.hu

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap tárhely és honlap technikai üzemeltetői adatok

Szolgáltató neve: ÖTLETES MEGOLDÁSOK KFT.

Weboldal: https://www.otletesmegoldasok.hu

Telephely / levelezési cím:  HU 1092 Budapest, Erkel u.13/A

Telefonszám:   +36 20 537 5070

E-mail cím:  info@hasznaltszoftver.eu

1.   Regisztráció és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő  www.hasznaltszoftver.eu webcímen található honlapjának (továbbiakban: honlap) látogatása nem regisztrációhoz kötött, azonban az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bizonyos tartalmakat és szolgáltatásokat csak regisztrált felhasználók számára tegyen elérhetővé. A honlapon való regisztráció vagy kapcsolatfelvétel, és online vásárlás során a szolgáltatás teljesítése érdekében egyes adatok megadása kötelező. A megadott adatok a többi felhasználó részére semmilyen esetben sem láthatóak.

A kezelt adatok köre: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, amennyiben azt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé és indokolttá teszik, azonban az Adatkezelő nem változtatja meg a felhasználó által megadott személyes adatokat. Regisztrált felhasználók esetében, amennyiben a felhasználó személyes adataiban változás következik be, úgy a honlapra való bejelentkezés után az adatait a felhasználónak saját fiókjában van lehetősége módosítani, szerkeszteni, vagy törölni.

2.   Az adatkezelés célja, jogalapja és módja

Az adatgyűjtés és adatkezelés, valamint együttes adatkezelés célja: a honlapon történő kapcsolatfelvétel és regisztráció, megrendelések és szolgáltatások teljesítése, hírlevél küldése, házhoz-szállítás, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatvédelemben érintett felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy a kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezések alapján, mint a számviteli törvény a számla kibocsátáshoz

Az adatkezelés módja: az Adatkezelő (Vállalkozás) elsősorban elektronikusan kezeli az adatokat.

Az adatok tárolása: A Vállalkozás az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik. A Vállalkozás számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A Felhasználó a regisztrációkor vagy a megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendelés, szolgáltatás, házhoz-szállítás teljesítése érdekében az adatait kezelje. Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatlapon kötelezően megadott adatok estében az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének irányelvei maradéktalanul érvényesüljenek. A személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor és az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak. A személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben tisztességes és törvényes kereteken belül történik.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat kifejezetten védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő törlés és hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok kezelése ténylegesen az Adatkezelő telephelyén történik. Az adatok hozzáférése harmadik fél részére, mint a házhozszállítási végző partnerek, adatfeldolgozó partnerek, kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben az elkerülhetetlen a szolgáltatás maradéktalan teljesítése érdekében. Az adathozzáférés csak a szükséges mértékig és a teljesítés időtartamáig áll fenn az Adatkezelő részéről, minden esetben szerződéses jogviszony alapján.

3.   A házhozszállítást és kézbesítést, adminisztrációt, számlázást végző adatfeldolgozó partnerek

GLS Hungary Kft. , 2351 Alsónémedi  GLS Európa u. 2, / Weboldal:  https://gls-group.eu/HU/hu/home / E-mail:  info@gls-hungary.com  / Telefonszám: (06 29) 886 694 /

4.   SimplePay adattovábbítási nyilatkozat (OTP Mobil Kft. adatfeldolgozó)

A SimplePay rendszerén keresztül végzett bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó (Vásárló) tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás ( Ötletes Megoldások Kft. ,1092 Budapest, Erkel u.13/A ), mint adatkezelő által üzemeltetett www.hasznaltszoftver.eu honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, email cím, vásárlási adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

SimplePay tájékoztató vásárlóknak:

https://www.simplepay.hu/vasarloknak

5.   Barion tárca adattovábbítási nyilatkozat (Barion Payment Zrt.)

A Barion kártyafizetési rendszerén keresztül végzett online fizetés esetén a Felhasználó (Vásárló) tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás ( Ötletes Megoldások Kft. ,1092 Budapest, Erkel u.13/A ), mint adatkezelő által üzemeltetett www.hasznaltszoftver.eu honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5/5), mint adatfeldolgozó részére.

A Barion rendszerén keresztül végrehajtott online bankkártyás fizetések esetén a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárlási adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Barion tárca tájékoztató vásárlóknak:

https://www.barion.com/hu/tarca/

6.   Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatfeldolgozó igénybevétele

A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy vonatkozó törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik felek számára. Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára, mint például a házhoz-szállítás, adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.

7.   Technikai adatok kezelése

Az Adatkezelő honlaprendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az ilyen jellegű adatok gyűjtése úgynevezett cookie (süti) segítségével történik, amelyet a felhasználó letilthat az általa használt böngészőben, viszont ilyen esetben nem garantált minden funkció és szolgáltatás működése. A cookie egy olyan kis méretű betű és szám karakterekből álló fájl, ami online eszközökre (számítógép, notebook, okostelefon, tablet) kerül automatikusan letöltésre, amikor a látogató egyes weboldalakat meglátogat. A cookie engedi, hogy az adott honlap felismerje a látogató eszközét, így a webszerver részére a látogatásról információk tárolódnak el. Ma már minden modern weboldal használ ilyen cookie-kat. Az ilyen technológiával rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, így a felhasználó személye semmilyen esetben sem azonosítható be. Az ilyen technikai adatgyűjtés kizárólag a honlap működésével és teljesítményével, látogatottságával kapcsolatos statisztikai célokat szolgálnak a honlap és szolgáltatások fejlesztésének érdekében.

Az ilyen jellegű adatgyűjtést, adatelemzést, látogatási nyomkövetést a Google Analytics és a Google Adwords platformok biztosítják és végzik.

www.google.hu/intl/hu/analytics / www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

8.   Az adatok, az adatkommunikáció és a honlap biztonsága

A honlap működése és adatkommunikációja hitelesített és biztonságos 128 bites SSL/TLS titkosítású fejlett kapcsolati technológián alapul. A honlap látogatása során a Felhasználó számítógépe és az Adatkezelő webszervere között generált adatforgalom (beleértve az aloldalakat is), valamint a honlapon megadott személyes adatok, szabványosan titkosított eljárással, titkosító adatkulcs felhasználásával közlekednek az interneten. Az alkalmazott technológia megnehezíti az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, adatlopást és az adatforgalom lehallgatást, valamint biztonságossá teszi a honlap használatát.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít informatikai rendszerének, honlapjának és levelező rendszerének stabilitására, biztonságára és vírusmentességére, egyéb kártevő programok távoltartására, valamint a rendszereihez való illetéktelen hozzáférés megelőzésére. Ennek érdekében vírusellenőrző programot, valamint tűzfalat üzemeltet, továbbá webszervere üzemeltetése az elvárásoknak megfelelő, modern, biztonságos szerver teremben történik, ellenőrzött körülmények között, jogosulatlan virtuális és fizikai hozzáférés biztosítása mellett. Az ilyen jellegű erőfeszítések ellenére sem garantálható a teljes és állandó vírusmentesség, ezért javasoljuk, hogy a felhasználó az eszközén szintén futtasson vírusellenőrző programot és ellenőrizze email leveleinket, amely saját felelőssége. Az Adatkezelő nem tud felelősséget vállalni az esetleges vírus, vagy egyéb kártevők, illetve a rendszereink hibás működése, vagy leállása okozta károkért, kellemetlenségekért, ugyanakkor minden tőle telhető erőfeszítést megtesz a hiba mielőbbi elhárítása érdekében.

A Felhasználó személyes adataihoz való hozzáférés korlátozott. Az adatokhoz való hozzáférésre csak az Adatkezelő (Vállalkozás) azon alkalmazottai és alvállalkozói jogosultak, akiknek az adatok feldolgozása az Adatkezelő részére a megrendelés teljesítése érdekében nélkülözhetetlen.

9.   Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő honlapján a felhasználónak lehetősége van hírlevére történő feliratkozásra. Az Adatkezelő olyan felhasználók részére küld hírlevelet, akik a honlapon ahhoz önkéntes hozzájárulásukat adják. A hírlevél az Adatkezelő működésével, szolgáltatásaival, és termékeivel kapcsolatos ajánlatokat, információkat, kedvezmény kuponokat tartalmazhat. A hírlevél gyakorisága havonta 1 - 2 alkalommal esedékes. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

10.   Az adatok Adatkezelő általi felhasználása

Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás nyújtása és annak maradéktalan teljesítése céljából használja fel összhangban az adatkezelés céljával és a vonatkozó törvény rendelkezéseivel. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kérésének, panaszának vizsgálata érdekében az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználhatja, vagy egyes megalapozott esetekben a jogszabályban előírt módokon és mértékben átadhatja követelés kezelőnek, vagy hatóságoknak.

11.   Az adatkezelés időtartama, megszűnése és a regisztráció törlése

A Felhasználónak bármikor lehetősége van tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kérni azok helyesbítését vagy a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését, zárolását. Regisztrált felhasználók a fiókjukba bejelentkezve kaphatnak információt tárolt személyes adataikról, illetve ott helyesbíthetik azokat, illetve egyéb esetben e-mailben vagy postai úton kérhető az Adatkezelőtől tájékoztatás.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott és tárolt személyes adatait törli, amennyiben azok kezelése jogellenes, vagy az érintett felhasználó a törlést kéri, továbbá, ha az adat hiányos, téves és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve azt hatóság vagy bíróság elrendeli. Amennyiben a felhasználó kéri személyes adatai törlését, az adatokat az Adatkezelő rendszere 15 munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció, illetve a felhasználó fiókjának törlését eredményezi a honlapon.

Az egyes informatikai rendszerek által, a honlap oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos Számviteli törvényben meghatározott időszakra. A személyes adatainak kezelésére a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli törvény”) 169. § (1) bekezdésében meghatározott megőrzési időnek való megfelelés érdekében 8 évig kerül sor.

12.   Adatvédelmi hatósági eljárás, incidens bejelentése

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 •  Fővárosi Törvényszék: 1055 Budapest, Markó u. 27.

 •  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

 •  Vállalkozó:  1092 Budapest, Erkel u. 13/A

13.   A Vállalkozás az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

 •  2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 •  2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 •  2000.évi C. törvény a számvitelről

 •  1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 •  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

14.   Hatályba léptető rendelkezés

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Vállalkozás a honlapján teszi közzé (www.hasznaltszoftver.eu).

A Vállalkozás a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Elérhetőségek

E-mail: info@hasznaltszoftver.eu
Telefon: +36 20 537 50 70
Ügyfélszolgálat: 10:00 - 17:00 óra között