Barion Pixel
   +36 20 537 50 70   \/     info@hasznaltszoftver.eu   \/ 
    \/      \/ 
 \/ 
x
x
 \/ 
x

    \/ 

Használt szoftverek jogalapja az EU-ban

Az Európai Bíróság (Curia) 2012. július 3-i, (C-128/11.) határozata alapján a szoftverek értékesítése az adathordozó (CD/DVD/Pendrive) fizikai szállítása nélkül is megengedett. A licenckulcsok elektronikus formában átadhatók, valamint fel nem használt szoftverlicencek eladása, a használt licencek tovább ruházása legális, attól függetlenül, hogy az a szoftver adathordózó lemezén található, COA vagy elektronikus licenckulcs. A szoftvergyártó nem akadályozhatja meg licencei további eladását, és hogy ezáltal programjait tovább használják, beleértve az OEM, Retail és Volume, illetve az Internetrõl letöltött "ESD" verziókat is.

A szoftvergyártó licencre vonatkozó szerzõi joga kimerül, amikor szoftverét elsõ alkalommal eladja, forgalombahozza (jogkimerülés). Volume licencek egyesével történõ eladása, illetve elektronikus licencek szabadkereskedelme megengedett az Európai Unió (EGK) területén. (C-128/11., ECLI:EU:C:2012:407, EU 2001/29/EK, 28., 2009/24/EK)

 

Az Európai Unió Bírósága

94/12. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY megnyitása.

Luxembourg, 2012. július 3. (hivatalos forrás: curia.europa.eu)

 

Abban az esetben lehet beszélni használt, illetve újrahasznosított (second hand) szoftverrõl, amikor a szoftver felhasználói licenc-jogosultsága egy korábbi végfelhasználótól ered és nem közvetlen a gyártó vagy annak distributora kereskedelmi csatornáin keresztül kerül forgalomba.

A „second hand” vagy „re-marketing” (refurbish) szoftverek nagyrészt európai vállalati felszámolások, telephely bezárások, selejtezések, illetve új szoftverek vásárlása kapcsán, és meghibásodott, bontott számítógépektõl elválasztott licencek formájában kerülnek használt licencként újra forgalomba. Az Európai Legfelsõbb Bíróság 2012. július 3-i, (C-128/11.) határozata alapján a szoftvergyártók nem tilthatják meg a használt, vagy a felnem használt szoftverlicencek tovább értékesítését, még abban az esetben sem, ha azt az EULA tiltja vagy a hozzá való programokat az internetrõl töltötte le a felhasználó.

A szoftvergyártó szerzõi joga az elsõ eladáskor kimerül (jogkimerülés), ezáltal nem akadályozhatja meg annak további eladását és használatát, ha már egyszer forgalomba hozta a szoftvert. Ha a szerzõi jog jogosultja eladja a program egyik példányát és biztosítja a felhasználó számára annak használatára vonatkozó jogot, ezzel kimeríti a terjesztésre vonatkozó jogát.

 

Németh Szövetségi Bíróság (BGH)

Az elõzetes várakozásoknak megfelelõen 2014.12.11-én a Németh Szövetségi Bíróság (BGH) is úgy határozott, amennyiben a vásárló olyan licenceket vásárolt kedvezményes mennyiségi szerzõdés alapján, amely lehetõvé teszi az adott szoftver több példányának használatát, megengedhetõ a mennyiségi (Volume) licencek egyesével történõ továbbértékesítése, amennyiben annak szóban forgó példányát az eredeti vásárló használhatatlanná tette, illetve abban az esetben is, ha az adott licenc eleve nem volt felhasználva.

 

A BGH 2014. december 11-i döntése:

„A szerzõi jog tulajdonosának webhelyérõl letöltött szoftvermásolatok újraértékesítése nem követeli meg, hogy a késõbbi felvásárló megkapja a számítógépes program felhasznált másolatát tartalmazó fizikai adathordozót; elegendõ, ha a késõbbi felvásárló letölti a program egy példányát a szerzõi jog tulajdonosának honlapjáról.”

Ismét megerõsítést nyert, hogy a vásárlóknak nem kell félniük a szoftvergyártótól a használt szoftverek megvásárlásával és használatával kapcsolatban. A Münster Közbeszerzési Kamara szerint a másodlagos felhasználási engedélyek alapján történõ szoftverhasználattal kapcsolatos tiltási vagy kártérítési keresetek az EB és a BGH legfelsõbb bírósági határozatai alapján már nem objektíven érthetõek. Ezen túlmenõen a BGH kifejtette, hogy nem volt bizonyíték a szoftvergyártó pénzügyi veszteségére.

A használt licencek semmiben nem térnek el az új licencektõl, és a használt szoftver nem ismerhetõ fel az új szoftverekkel szemben.

Mind az Európai Bíróság ítélete, mind a BGH döntése végleges.

 

Szoftvernyilvántartás

Kizárólag eredeti és teljesjogú használt szoftverlicenceket forgalmazunk. A lincencek többlépcsõs folyamaton mennek keresztül, így minden esetben a jogszabályoknak megfelelõen dokumentált, transzparens módon, valamint elektronikusan hitelesített EULA-val és számlával kerül átadásra.

Cégek esetében a számla és csatolt hiteles dokumentumok alkalmasak a megkövetelt szoftvernyilvántartásra. Az általunk forgalmazott licencek esetében Ön mint vásárló/felhasználó bemutathatja a megvásárolt licencek valódiságát, illetve hogy azokat jogszerûen használja.

A szoftverlicenc jogszerû felhasználásához a következõ igazoló dokumentumokkal szükséges rendelkezni:

 • Hiteles felhasználói szerzõdés (EULA).
 • Nyilatkozat a licenc/szoftver használatának, illetve korlátozásának mentességérõl.
 • A birtokba kerülést (átruházást) igazoló hiteles számla, szerzõdés (tanúsítvány).
 • Vállalkozások, cégek esetében a számviteli törvényben meghatározott szoftvernyilvántartás.

Windows, Office és Biztonsági illetve Grafikus szoftverekhez további szoftver termékkulcs beszerzéshez, az aktiváláshoz, nincs szükség személyes ügyintézésre vagy személyes átvételre. A szoftver kézbesítés elektronikus formában (ESD) történik letölthetõ formában. A megvásárolt szoftvereket a gyártó oldaláról töltheti le a vásárló, majd aktiválhatja a megvásárolt licenccel.

 

Az átruházással kapcsolatban alkalmazott jogszabályok és irányelvek

 • Európai Legfelsõbb Bíróság 2012., C-128/11. határozata. (A terjesztési jog kimerülése, a jogszerû megszerzõ fogalma.)
 • 2009/24/EK és 2001/29/EK Európai Parlamenti irányelvek. (A számítógépi programok jogi védelmérõl.)
 • 910/2014/EU EP rendelet és 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. (A digitális hitelesítés szabályairól.)
 • 1/2018. (VI. 29.) ITM Korm. rendelet. (A digitális archiválás szabályairól.)

 

A Ötletes Megoldások Kft. a vásárló (falhasználó) felé az alábbiakat szavatolja

 • A termékhez a Vállalkozás jogszerûen, dokumentálva jutott. A kiállított, átadott dokumentumok digitális tanúsítvány hitelesítéssel ellátottak, valamint 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet irányelvei szerint hitelesítve archiválásra kerülnek.
 • A termék az Európai Unió/EGK területén került eredetileg forgalomba.
 • A forgalomba került szoftverlicenc tovább értékesítése a szoftvergyártó hozzájárulása nélkül is megengedett, mivel az eredeti jogtulajdonos terjesztési joga az EU 2009/24/EK irányelve, továbbá az Európai Bíróság (Curia) 2012. C-128/11. határozata alapján az elsõ forgalomba hozatal alkalmával kimerült (jogkimerülés).
 • Az átruházott licenc nem áll használat vagy korlátozás alatt, valamint a szoftver az eredetileg telepített adathordozóról eltávolításra került, vagy az eleve nem került felhasználásra.
 • A vonatkozó jogszabályok alapján a szoftverek szabadkereskedelmi megengedett és legális az EU/EGK területén.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve

„A számítógépi programok jogi védelme – Az internetrõl letöltött használt számítógépi programok forgalmazása – 2009/24/EK irányelv – A 4. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk (1) bekezdése – A terjesztési jog kimerülése – A »jogszerû megszerzõ« fogalma”

 

A fenti indokok alapján a Bíróság (nagytanács) a következõképpen határozott:

1) "A számítógépi programok jogi védelmérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a számítógépi program példányának terjesztési joga kimerül, ha a szerzõi jog jogosultja – aki engedélyezte, akár ingyenesen is, e példánynak az internetrõl valamely adathordozóra való letöltését –, az e példány gazdasági értékének megfelelõ díjazás megfizetése ellenében a tulajdonában álló mûpéldányon idõbeli korlátozás nélkül felhasználói jogot is biztosított."

2) "A 2009/24 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely felhasználói licenc újraeladása esetén – ami magában foglalja a számítógépi programnak a szerzõi jog jogosultja internetes oldaláról letöltött példányának újraeladását is –, amely licencet az említett jogosult eredetileg idõbeli korlátozás nélkül és a mûve említett példánya gazdasági értékének megfelelõ díjazás megfizetése ellenében adta az elsõ megszerzõnek, az említett licenc második megszerzõje, valamint a licenc minden további megszerzõje hivatkozhat az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztési jog kimerülésére, ebbõl következõen azokat az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésének értelmében vett jogszerû megszerzõknek lehet tekinteni, akiket megillet az utóbbi rendelkezés szerinti többszörözési jog."

 

Hivatalos források, információk

EU Infocuria (C-128/11.): megtekintés itt>>

EUR-lex: megtekintés itt>>

EUR-lex irányelvek: megtekintés itt>>

Szövetségi Bíróság (BGH) határozat: megtekintés itt>>

Elérhetőségek

E-mail: info@hasznaltszoftver.eu
Telefon: +36 20 537 50 70
Ügyfélszolgálat: 10:00 - 17:00 óra között